SISUKAS-TOIMINTA

SISUKAS- malli on lastensuojelun sektorirajat ylittävä toimintatapa menetyksiä kokeneiden sijoitettujen lasten katkeilevan koulupolun tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Sisukas-toiminta tiivistää monialaista yhteistyötä sijaishuollossa asuvien lasten kouluasioissa sekä psykososiaalisessa tuessa. Se on kehitetty Pesäpuun projektissa 2012-16, pohjoismaisena yhteistyönä osana Emma ja Elias-ohjelmaa. Malli on pilotoitu ja arvioitu; SISUKAS-malli hyväksyttiin vaikuttavana menetelmänä Kasvun tuki –portaaliin. Lisäksi SISUKAS on palkittu; Hyvä käytäntö 2016, TERVE-SOS 2016 2. sija, Inno-palkintofinalisti 2016.

SISUKAS- toiminnan avulla on tutkitusti onnistuttu parantamaan sijoitettujen lasten oppimistuloksia ja psyykkistä hyvinvointia, tiivistämään monitoimijaista yhteistyötä ja vahvistamaan aikuisten osaamista (Oraluoma & Välivaara, 2016; Pirttimaa & Välivaara 2017). Vastaava Skolfam-toiminta on ollut tuloksellista myös muissa Pohjoismaissa. SISUKAS-toiminnassa on paikallisen ja valtakunnallisen kehittämistyön lisäksi tehty tiivistä pohjoismaista yhteistyötä vastaavan ruotsalaisen Skolfam®-toiminnan sekä Nordens Välfärdcenterin kanssa.

SISUKAS-toimintaa on levitetty ja osaamista vahvistettu STEAn tukemana ja Lape-yhteistyönä 8 eri maakunnaassa: Keski-Suomessa, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Savossa, Etelä- Pohjanmaalla, Uudellamaalla sekä Päijät-Hämessä. Kehittämistyön tavoitteena on jatkaa mallin valtakunnallista levittämistä ja juurruttamista, ammattilaisten osaamisen vahvistamista sekä kehittämistyötä sijoitettujen lasten osallisuuden ja koulutuksellisen tasa-arvoisuuden toteutumiseksi. Kehittämistyön tuloksena Jyväskylän kaupunki palkkasi edelläkävijänä oman Sisukas-tiimin (erityisopettaja ja psykologi) tammikuussa 2020.

SISUKAS-pilotoinnin aikana (2012-2016):

 • selvitettiin sijoitettujen lasten ja monitoimijaisen verkoston näkemykset kehittämistarpeista ja koottiin kansainvälistä tutkimustietoa.
 • solmittiin yhteistyösuhteet ruotsalaisen Skolfam®-verkoston kanssa. Luotiin Skolfam®-mallin pohjalta SISUKAS -tukimalli sijoitetun lapsen koulunkäyntiin.
 • testattiin työskentelymallin toimivuutta pilottikouluissa Keski-Suomessa. Mukana oli 20 sijoitettua lasta verkostoineen yhdeksältä paikkakunnalta. Arvioitiin tukimallin vaikuttavuutta.
 • tuotettiin materiaalia: SISUKAS-käsikirja, opas, tutkimusraportit, sekä elokuvia (Materiaalit).
 • koulutettiin ammattilaisia sijoitettujen lasten erityiskysymyksissä, tehtiin vaikuttamistyötä sekä aloitettiin mallin juurruttaminen.
HENKILÖKUNTA

christine

Kehittämispäällikkö            Kehittämispäällikkö
Christine Välivaara              Hanna-Leena Niemelä
puh. 040 775 5700               puh. 041 435 6345

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)pesapuu.fi

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Voit ottaa yhteyttä tällä lomakkeella tai olla yhteydessä suoraan työntekijään:

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)

  Anna palautettaKoulutuspyyntöTyönohjauspyyntöMuu asia

  Aihe

  Viesti

  Uutiskirjeen tilaus:

   Nimi (pakollinen)

   Sähköposti (pakollinen)