SISUKAS-mallin vaiheet rgb

SISUKAS-työskentely alkaa siitä, että tapaat psykologin ja erityisopettajan ja teet heidän kanssaan erilaisia tehtäviä. Tehtäviä voidaan valintasi mukaan tehdä joko kotona tai koulussa. Tätä kutsutaan kartoitukseksi. Psykologi ja erityisopettaja haluavat tietää, kuinka he voivat parhaiten auttaa sinua koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.

Kun tehtävät on tehty, voidaan yhdessä pohtia, millä tavalla sinä voisit oppia parhaiten ja järjestää koulutyö sen mukaisesti. Voit saada esimerkiksi apua läksyjen teossa, lukemisessa tai matematiikassa. Jotkut lapset saavat apua kavereiden kanssa toimimiseen tai seuraa välitunneille. Sinulle tehdään oppimissuunnitelma, johon nämä asiat kirjataan ylös, jotta kaikki muistaisivat ne paremmin.

Oppimissuunnitelman toteutumista seurataan järjestämällä tapaamisia. Niissä  mietitään yhdessä, miten aikuisten apu on auttanut sinua ja mitä voitaisiin  tehdä vielä paremmin. Kahden vuoden kuluttua SISUKKAAN alkamisesta tehdään uudestaan psykologin ja erityisopettajan tehtävät. Niiden avulla selvitetään, onko apu ollut sinulle hyödyllistä. Tämän jälkeen juhlistetaan yhteistä SISUKAS-taivalta ja suunnitellaan , miten aikuiset ympärilläsi ovat jatkossa apunasi.

 

SISUKAS-hankkeessa mukana olevien lasten ajatuksia työskentelystä