SISUKAS-työskentelymallin innoittajana on ruotsalaisessa lastensuojelun perhehoidossa käytössä oleva Skolfam® -malli, jonka avulla on tutkitusti onnistuttu tukemaan sijoitettujen lasten koulunkäyntiä.

SISUKAS-mallissa monitoimijainen tiimi kartoittaa alakouluikäisen sijoitetun lapsen tuentarpeet. Pedagogisen ja psykologisen kartoituksen avulla tutkitaan lapsen oppimisympäristöä, sekä lapsen vahvuuksia ja mahdollisia vaikeuksia koulutyössä. Lapselle tehdään oppimissuunnitelma, jota päivitetään kahden vuoden ajan noin joka kolmas kuukausi. Tämän jälkeen lapselle tehdään uusintakartoitus ja koulunkäyntiä seurataan puolivuosittain tai tarvittaessa useammin peruskoulun loppuun asti.

Mallissa pääpaino on lastensuojelun, kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistämisessä, yhteisen ymmärryksen rakentamisessa, tiedonkulun parantamisessa ja oppimisympäristön rakentamisessa lapsen tarpeita vastaavaksi.

SISUKAS-prosessin kulku alkukartoituksesta seurantaan:

SISUKAS-mallin vaiheet rgb

Lue mallista tarkemmin yläpalkista löytyvän ”SISUKAS -mallin” alta.