Sijoitettu lapsi koulussa

katso-video-elamassa-eteenpainkatso-videokatso-video-SISUKAS-rap.pngNuorten-mielipide-elokuva-20160926-uusi.png

SISUKAS ON MONITOIMIJAINEN TUKIMALLI PERHEHOITOON  SIJOITETUN LAPSEN KOULUPOLULLE.

”Opin nyt helpommin. Ennen katselin, kun muut leikkivät. Nyt menen mukaan leikkiin.”

 

sosiaalityontekijoille

SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE

Koulumenestys on tutkitusti tärkein sijoitettua lasta suojaava sekä elämänhallintaa lisäävä tekijä aikuisuudessa. Lapsen sosiaalityöntekijän tehtävä on turvata lapsen oikeuksien ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen koulussa.

 

kouluhenkilostolle

KOULUHENKILÖSTÖLLE

Sijoitettu lapsi on ensisijaisesti tavallinen lapsi, joka ei halua leimautua erilaiseksi. Riittävä varhainen tuki koulussa ennaltaehkäisee tutkitusti haavoittuvissa oloissa kasvaneiden syrjäytymisen riskejä. Sijoitettu lapsi tarvitsee ympärilleen aikuisten kannattelevan verkoston.

lapsille

LAPSILLE

Jokaisella lapsella, myös sinulla, on oikeus saada tukea koulunkäyntiisi. Aikuiset voivat auttaa sinua oppimaan uusia taitoja.
Apukäsi-materiaalin avulla voit harjoitella toimimaan haastavissa tilanteissa. Koulunkäynnin sujuminen on tie unelmien toteuttamiseen.

sijaisvanhemmille

KOTIVÄELLE

Vanhemman ja sijaisvanhemman rooli on erittäin tärkeä lapsen koulunkäynnin tukijana. Aikuisten asenne koulunkäyntiä kohtaan ja sitoutuminen tukitoimiin vaikuttaa lapsen motivaatioon. Opettaja ja oppilashuollon henkilöstö ovat perheiden tärkeitä kumppaneita sopivan oppimisympäristön luomisessa lapselle.

hyva-kaytanto-palkinto-2016-2

TerveSos_palkinto2016 rajattu ympyrä


Älyä tunteet-etukansi kuvana


pesapuu-logo

Back To Top