Työskentelymalli

Ruotsalainen Skolfam®-malli

Yhteistyökumppaneita ja muita toimijoita

VIP-verkosto
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Niilo Mäki Instituutti (NMI)

Suomen mielenterveys ry

Oppaita

Mielenterveyden edistäminen kouluissa
Tillbaka till framtiden-projektin koulupoissaolojen yhteistyömallin käsikirja ruotsiksi

Takaisin kouluun – koulua kouluakäymättömille

Kohti koulua – Hemmasittare-malli kouluakäymättömien tukena

Lait

Lastensuojelun käsikirja
Lastenoikeuksien sopimus
Lastensuojelulaki
Opiskelija – ja oppilashuoltolaki
Perusopetuslaki
Sosiaalihuoltolaki

Varhaiskasvatuslaki

Perhehoitolaki

Muuta

Kouluasiaa.fi -sivusto