SISUKAS

Arbetsmodellen SISUKAS (”modig, tuff”) har sitt förebild i Sverige. Skolfam® – skolsatsning inom familjehemsvården – syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat.

Arbetet i Sverige är forskarstött och drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skolfam® startade som ett projekt i Helsingborg 2005 och idag är arbetsmodellen spridd till 20 kommuner i Sverige.

SISUKAS 2012-2016 (familjehemplacerade barn i skolan) -projektet i förening Pesäpuu ry har fått stöd från Penningautomatföreningen, RAY. SISUKAS hör till programmet Emma & Elias, som samlar ihop olika organisationers projekt som främjar hälsa och social välfärd för barn och deras familjer har. SISUKAS samarbetar med Skolfam-nätverket och anpassar och piloterar likandant model i Finland.

 

Projektet har producerad en kort film på engelska: Foster and build on hope – views on school from the perspective of a foster child

och guiden på svenska: Liten guide till stöd för placerade barns skolgång (pdf).
c_kansi_sisukas_liten_guide_web.jpg_da_0

 

SKOLFAM

Här kan du hitta material om Skolfam:

 

 

TILLBAKA TILL FRAMTIDEN

Folkhälsans projekt kring skolfrånvaro, Tillbaka till framtiden, har publicerat elektroniskt material för främjande av närvaro och en handbok för hur kommuner och skolor kan bygga upp handlingsplaner. Tillbaka till framtiden hör också till programmet Emma & Elias.