Sijoitetuilla lapsilla on ainakin kaksi kotia; toinen hänen vanhempiensa luona ja toinen sijaisperheessä tai muussa sijaishuoltopaikassa. Sijaishuollon muotoja on monenlaisia. Lyhytaikaisessa sijaisperheessä lapsi asuu lyhytaikaisesti; sen ajan kun sosiaalityöntekijä selvittää lapsen toisen vanhemman tai molempien vanhempien tilannetta. Pitkäaikaisessa sijaisperheessä lapsi asuu toistaiseksi, jopa aikuisuuteen saakka. Sijaisvanhemmat huolehtivat heidän luokseen sijoitetusta lapsesta samalla tavalla kuin mahdollisista omista lapsistaan. Lapsi voi asua myös ammatillisessa perhekodissa, joka on perhehoidon ja laitoshoidon välissä oleva sijaishuollon muoto. Ammatillisessa perhekodissa asuvat perhekodin vanhemmat ja heidän lisäkseen siellä työskentelee ulkopuolisia työntekijöitä. Sijaishuoltopaikkana voi edellä mainittujen lisäksi toimia lastensuojelulaitos, jossa lapsesta huolehtivat työvuorossa olevat työntekijät. Lastensuojelulaitoksessa lapsella on kuitenkin nimetty omahoitaja, jolla on mahdollista luoda läheisempi suhde lapsen kanssa.