SISUKAS-käsikirja julkaistiin Koulu turvapaikkana? -seminaarissa

 

petri puhuu

Koulu turvapaikkana -seminaari keräsi 5.11.2015 Jyväskylään suuren joukon alan
ammattilaisia kuulemaan oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen
liittyvistä teemoista.

Samassa yhteydessä julkaistiin SISUKAS-käsikirja, Työskentelymalli perhehoitoon sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi.

Käsikirja esittelee yhteistyömallin sijoitetun lapsen tukemiseksi koulussa. Teoksessa
esitellään työskentelyn keskeiset periaatteet, mallin toteutus vaihe vaiheelta,
suositukset kartoitusmenetelmistä ja esimerkkejä tukitoimista. Se on suunnattuKäsikirja tuotekuva
lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöntekijöille, opettajille ja oppilashuollon
toimijoille. Käsikirjaa voi tilata Pesäpuun verkkokaupasta tai lukea sivuillamme.