Älyä tunteet -materiaalit – rajattu

Älyä tunteet – apukäsi lasten tunnetaitojen vahvistamiseen on nyt julkaistu!

Ajattelun apukäsi on Norjasta tuotu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva keskusteluväline. Sen avulla lapsi voi yhdessä aikuisen kanssa harjoitella työstämään vaikeita ajatuksia ja vahvoja tunteita sekä opetella kannustavaa puhetta itselle ja muille.

Materiaali on tarkoitettu ohjatuksi oma-apu -välineeksi alakouluikäisille lapsille. Sitä voi käyttää kotona, koulussa, lastensuojelussa ja terveydenhuollossa.

Tietoa materiaalista löytyy verkkokaupastamme

Älyä tunteet myös Facebookissa